5 juli 2017

Transformatie voormalig KLM hoofdkantoor door Rijksvastgoedbedrijf gegund aan Impact Vastgoed

Het gebouw van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ook bekend als het voormalige KLM hoofdkantoor, aan de Plesmanweg 1-6 in Den Haag zal ontwikkeld worden door Impact Vastgoed. De plannen van Impact Vastgoed zijn gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten die is opgesteld door de gemeente Den Haag.

Impact Vastgoed is van plan om het huidige kantorencomplex van ruim 40.000 m² te transformeren naar een multifunctioneel woon- en werkcomplex. Het gebouw zal met uiteenlopende functies een aantrekkelijke locatie worden voor haar nieuwe gebruikers en de buurt. Het plan sluit aan op het monumentale karakter van het bestaande gebouw en benadrukt het groene en residentiele karakter van de omgeving.

Bart Dura, algemeen directeur van Impact Vastgoed: “De cultuurhistorische waarde van het gebouw is bekend en sterk voelbaar wanneer je de locatie bezoekt. Het voormalig hoofdkantoor van KLM is door de jaren heen een stuk van haar ziel kwijtgeraakt. Door het op een passende manier te herontwikkelen brengen we de charme van het pand terug. Het gebouw ligt in een prachtige groene omgeving, door hier op de juiste manier gebruik van te maken kunnen we de waarden van het gebouw behouden en verduurzamen. Daarmee maken we het oude kantoor weer geschikt voor de hedendaagse woon- en werkwensen.

Impact Vastgoed heeft zich bij het opstellen van het plan laten inspireren door de verschillende landgoederen en dat is duidelijk zichtbaar in het ontwerp. De nieuwe gebouwen zullen een logische verbinding vormen met de bosrijke omgeving. De openheid tussen de gebouwen in combinatie met het groene achterland maken de locatie tot een prettige plek waar gewoond, gerecreëerd en gewerkt zal worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website van de Plesmanweg: www.projectplesmanweg.nl