16 november 2016

Kogel door de Heilige Familiekerk

Op  dinsdag 15 november was het dan zover, de spreekwoordelijke ‘kogel door de kerk’. Dit betekent dat vanaf heden de sloopwerkzaamheden aanvangen, maar met behoud en met respect voor de oorspronkelijke details.

De Heilige Familiekerk is in 2016 aangekocht door Stichting voor het Behoud van de Heilige Familiekerk. De kerk is zonder twijfel een van de meest markante historische gebouwen binnen de wijde omgeving van Rotterdam Noord. De Stichting zal de kerk (inclusief de pastoriewoning) volledig en duurzaam restaureren en herinrichten, zodat de kerk ook voor de komende generaties behouden blijft.

De schatting is dat de verbouwing een klein jaar zal duren. Daarna kan de kerk haar hernieuwde sociaal maatschappelijke rol als ‘familiehuis’ gaan vervullen. Dit project is een initiatief van CityKids. CityKids is een Medisch Kindzorg Instelling met een unieke focus op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. CityKids heeft momenteel twee locaties in Rotterdam; het verpleegkundig kinderdagverblijf en het Kinderdagcentrum. De doelgroep van het verpleegkundig kinderdagverblijf betreft kinderen, in de leeftijd van 0-5 jaar, met een complexe somatische problematiek.

Het Kinderdagcentrum biedt behandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand,  verstandelijke beperking,  (ernstige) ontwikkelingsstoornis, stoornis in het autisme spectrum en bijkomende problematieken. Beide dagverblijven, nu in het centrum gehuisvest,  zullen meeverhuizen naar de Familiekerk.

Samenwerkende partners zijn Impact Vastgoed, Dura Vermeer, Hori ingenieurs en Putter Partner architecten.

Kijk voor meer informatie over dit project op http://www.defamiliekerk.nl/Afbeeldingen