6 juli 2016

Feestelijke ondertekening overeenkomsten voormalig Zuiderziekenhuis te Rotterdam

Wethouder R. Schneider van de gemeente Rotterdam, directeur Marco Praagman van SWZ B.V. (huidige eigenaar Zuiderziekenhuis) en Sylvia Pijnenborg, adjunct-directeur van BOEi (gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed) hebben woensdag 6 juli 2016 de overeenkomsten ondertekend voor het behoud van het voormalig Zuiderziekenhuis en het realiseren van een nieuwe woonwijk rondom het ensemble.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats op het terrein van het voormalige Zuiderziekenhuis en werd bijgewoond door genodigden en buurtbewoners. Door deze ondertekening van de overeenkomsten blijft het historische complex met het Poortgebouw aan de Groene Hilledijk, de achterliggende vleugels en het Carré met Paviljoens behouden. Het zal het historisch hart van een nieuwe woonwijk tussen de Groene Hilledijk, Dordtsestraatweg en Valkeniersweide op Zuid vormen.

Historisch ensemble

BOEi investeert in de restauratie en neemt de herbestemming voor haar rekening. Het historische ensemble bevat meerdere bouwdelen:

  • In het Poortgebouw wordt hoogstwaarschijnlijk het Zuider Gymnasium gevestigd; dit zou de realisatie van het eerste categoraal gymnasium in Rotterdam Zuid betekenen. Daarnaast zullen eveneens in het Poortgebouw werkruimten voor kleine ondernemers gecreëerd worden.
  • In de twee Paviljoens bij het Carré worden grondgebonden stadswoningen gerealiseerd.
  • Bij de herbestemming van het Carrézullen SWZ en BOEi gezamenlijk hun krachten en expertise bundelen en dit gebouw zal worden verbouwd tot ca 63 appartementen. Ook de mogelijkheden voor wijkvoorzieningen en horeca op de begane grond worden onderzocht.

Groene woonwijk

SWZ zal rondom het historische complex een groene woonwijk ontwikkelen met 131 ruime grondgebonden ééngezinswoningen. Het gaat om middeldure koop- en huurwoningen gelegen in een groen opgezette wijk die de naam Zuiderhof krijgt. Dit type woningen maakt het voor bewoners mogelijk om een wooncarrière te maken in Rotterdam-Zuid. Voor een wat groter huis of een eengezinswoning hoeven bewoners dan niet langer de wijk uit te trekken, maar kunnen ze in hun eigen buurt blijven wonen. Een deel van de woningen zal uitkijken op het groene gebied van de Valkeniersweide. De aanleg van het openbaar gebied is in de afgelopen maanden nader uitgewerkt en zal in opdracht van SWZ worden aangelegd.

Straatnamen eren geschiedenis

De namen van de nieuw aan te leggen straten zijn al bekend. Na de feestelijke ondertekening is het eerste straatnaambord onthuld: Zuiderziekenhuisstraat. Deze naam herdenkt natuurlijk de vorige bestemming van de locatie. De straten in het zuidelijke deel van het gebied gaan de namen van de eerste geneesheren van het ziekenhuis dragen. De Leo Lashleylaan loopt door het midden van de wijk. De heer Lasley was oogarts in het Zuiderziekenhuis en was betrokken bij het verzet in de Breepleinkerk. De straatnamen in het noorden van het gebied zijn allen vernoemd naar verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog.

Herenakkoord 2014

Met het ondertekenen van de overeenkomsten is een gevolg gegeven aan het Herenakkoord van december 2014. De uitwerking is een constructieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Het resultaat wordt een mooi en onderscheidend woon- en leefmilieu op Rotterdam-Zuid waarmee we realiseren:

  • wooncarrière op Zuid door de bouw van eengezinswoningen in een middelduur koop/huur segment;
  • behoud van cultureel erfgoed met het behoud van het totale ensemble;
  • verbeteren onderwijsmogelijkheden op Rotterdam Zuid door de vestiging van een gymnasium in het poortgebouw en
  • duurzaamheid:

De getekende overeenkomsten betreffen:

–       De anterieure overeenkomst / schadeloosstelling tussen de gemeente en SWZ

–       De anterieure overeenkomst tussen de gemeente en BOEi

–       De anterieure overeenkomst tussen gemeente, BOEi en SWZ

–       De schadeloosstellingsovereenkomst tussen SWZ en gemeente

–      De koopovereenkomst tussen SWZ en BOEi